Woord van de voorzitter 2019

Op het moment van schrijven zijn we nog 4 weken af van het weekend van de Boerendag 2019. Over één week zijn de (school)vakanties in het zuiden weer voorbij, het moment voor veel van onze vrijwilligers om de laatste opstart te doen voor de voorbereidingen voor zondag 8 september a.s. met daaraan voorafgaand de tractoren toertocht op zaterdag 7 september.

Binnen het bestuur van de Stichting Boerendag Woensdrecht is Adri van Zweden na 12 edities op de achtergrond gaan opereren en blijft op ons verzoek betrokken als adviseur/gastvrouw. Jacques Tempelaars en ik nemen nu de coördinerende en uitvoerende taken op ons. De inzet van de vrijwilligers en de bijdrage van sponsors blijft een jaarlijks terugkerend succes. Een feit, dat we als bestuur niet vanzelfsprekend vinden. En het succes blijkt wel uit het gegeven dat we vorig jaar ruim 4.000 betalende bezoekers mochten ontvangen!

Succes trekt ook de aandacht van andere organisaties. De organisatie van de Brabantse Wal Week  (van 7 t/m 15 september) heeft ons gevraagd onverplicht onderdeel te zijn van hun week, waarop wij met genoegen bevestigend hebben geantwoord. De ZLTO afdeling Woensdrecht organiseert in samenwerking met en bij ons een ontbijt voor haar leden uit de regio op zondagochtend in de spantent.

De planning van de Boerendag 2019 en de gesprekken met de vrijwilligers zijn nodig om alle activiteiten in goede banen te krijgen. De Gemeente Woensdrecht vindt ons – terecht – vergunning plichtig vanaf dit jaar; dat heeft er toe geleid dat we nog eens extra de puntjes op de i zetten als het gaat om de organisatie.

Naast de vaste onderdelen zullen ook nieuwe activiteiten plaatsvinden. Het maisdoolhof is veel groter van opzet, de kinderen kunnen snoepgroenten proeven en de kidsfun is verder uitgebreid. Maar 2019 is ook het jaar van de vernieuwingen. Zo is het boerenerf geheel vernieuwd qua constructie en aangepast aan de eisen van deze tijd, beschikken we nu over een bijzondere muntenkassa/voorheen bushokje en is er bij de oude ambachten sprake van een ware revival.

Het uniek gelegen glooiend terrein aan de Reimerswaalweg en de inzet van alle betrokken mensen vormen weer de basis voor het succes van de Boerendag 2019. Maar ik blijf stellen: wat we niet kunnen plannen is het weer. We hopen dat het tweede weekend van september ons het weer geeft dat ideaal is voor ons evenement, niet te warm, niet te koud en vooral droog. Net zoals in de meeste voorgaande edities…..

Succes allemaal en tot op de Boerendag 2019!